• Lokalizacja : Glasgow, Scotland
  • Data : 2015 - current
  • Klient : Baird Ltd.
  • Stan projektu : Construction

Zespół zabudowy mieszkaniowo – usługowej w Glasgow.

Projektowana zabudowa tworzy nową wartość w krajobrazie miasta, która może przyczynić się do ożywienia zaniedbanej, postindustrialnej okolicy na nabrzeżu rzeki Clyde. Istotnym elementem programu inwestycji obok budowy nowych mieszkań jest stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych oraz terenów zielonych wokół budynków.

CITY WHARF | Glasgow, Scotland | Axis Mason

CITY WHARF | Glasgow, Scotland | Axis Mason

CITY WHARF | Glasgow, Scotland | Axis Mason CITY WHARF | Glasgow, Scotland | Axis Mason

CITY WHARF | Glasgow, Scotland | Axis Mason CITY WHARF | Glasgow, Scotland | Axis Mason

CITY WHARF | Glasgow, Scotland | Axis Mason