Regeneracja, pełne charakteru, tętniące życiem społeczności

Regeneracja odgrywa fundamentalną rolę w rozwiązywaniu problemów miejskich na obszarach podlegających zmianom.

Axis Mason stawia czoła tym wyzwaniom, wykorzystując multidyscyplinarny zespół i podejście oparte na dialogu, współpracując z władzami lokalnymi, społecznościami lokalnymi, deweloperami i innymi interesariuszami, w przemyślanym i zintegrowanym procesie podejmowania decyzji. Takie podejście pomaga nam kształtować zabudowę, miejsca i przestrzenie, które przyczyniają się do poprawy warunków fizycznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych każdego obszaru miejskiego, w którym pracujemy.

Każde miejsce jest wyjątkowe, wymaga więc odmiennego podejścia projektowego uwzględniającego cechy najbliższego otoczenia i uszanowania szerszego kontekstu. Udana integracja środowiska historycznego, ponowne wykorzystanie istniejących budynków, nowa zabudowa i przestrzenie publiczne mają kluczowe znaczenie w tworzeniu trwałego poczucie miejsca.

Regeneracja odgrywa fundamentalną rolę w rozwiązywaniu problemów miejskich na obszarach podlegających zmianom.

Ucz się więcej: Bath Street, Charing Cross, Leales Yard, Liberty Wharf, Old Court House and Randalls.

SHARE

Regeneracja, pełne charakteru, tętniące życiem społeczności | Axis Mason Regeneracja, pełne charakteru, tętniące życiem społeczności | Axis Mason Regeneracja, pełne charakteru, tętniące życiem społeczności | Axis Mason

Regeneracja, pełne charakteru, tętniące życiem społeczności | Axis Mason Regeneracja, pełne charakteru, tętniące życiem społeczności | Axis Mason Regeneracja, pełne charakteru, tętniące życiem społeczności | Axis Mason